Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Diagnoza psychologiczna

- jej celem jest poznanie i opis cech osobowości, temperamentu, stanów psychicznych człowieka, określenie potencjału intelektualnego, funkcjonowania pamięci, odkrywanie mocnych stron i deficytów. Dobra diagnoza gwarantuje dobranie dobrych środków zaradczych.

Psychoterapia indywidualna-image
Psychoterapia indywidualna
- pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej perspektywy i znaleźć dla nich rozwiązanie z pomocą wiedzy i umiejętności psychoterapeuty
Trening EEG Biofeedback-image
Trening EEG Biofeedback
- jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu
Zajęcia profilaktyczne-image
Zajęcia profilaktyczne
- prowadzenie zajęć poprzedza diagnoza skali problemu, co pozwala na dostosowanie zakresu poruszanych na zajęciach treści oraz doboru metod.