Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Psychoterapia indywidualna

- pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej perspektywy i znaleźć dla nich rozwiązanie z pomocą wiedzy i umiejętności psychoterapeuty. Ta forma pomocy skierowana jest do osób cierpiących z powodu smutku i przygnębienia, objawów psychosomatycznych, mających trudności w relacjach z innymi, cierpiących z powodu lęków, natrętnych myśli, mających trudności z panowaniem nad sobą, mających problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne-image
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
- pierwsze spotkanie z psychologiem w czasie, którego prowadzony wywiad pomaga doprecyzować trudności, z jakimi boryka się klient, pozwala określić jego oczekiwania i dobrać najlepszą formę pomocy
Wsparcie w kryzysie-image
Wsparcie w kryzysie
- praca z klientem koncentruje się wokół wydarzenia wywołującego kryzys, polega na konfrontowaniu się z problemem i jego rozwiązaniu
Trening EEG Biofeedback-image
Trening EEG Biofeedback
- jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu