Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Konsultacje i poradnictwo

- pierwsze spotkanie z psychologiem w czasie, którego prowadzony wywiad pomaga doprecyzować trudności, z jakimi boryka się klient, pozwala określić jego oczekiwania i dobrać najlepszą formę pomocy

Wsparcie w kryzysie-image
Wsparcie w kryzysie
- praca z klientem koncentruje się wokół wydarzenia wywołującego kryzys, polega na konfrontowaniu się z problemem i jego rozwiązaniu
psychoterapia indywidualna-image
psychoterapia indywidualna
- pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej perspektywy i znaleźć dla nich rozwiązanie z pomocą wiedzy i umiejętności psychoterapeuty
Terapia grupowa-image
Terapia grupowa
- jej celem jest poprawa funkcjonowania klienta w różnych obszarach, dzięki interakcji z innymi osobami, wsparciu grupy klient ma możliwość modyfikować swoje zachowania i uczyć się nowych