Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Wsparcie w kryzysie

- praca z klientem koncentruje się wokół wydarzenia wywołującego kryzys, polega na konfrontowaniu się z problemem i jego rozwiązaniu

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne-image
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
- pierwsze spotkanie z psychologiem w czasie, którego prowadzony wywiad pomaga doprecyzować trudności, z jakimi boryka się klient, pozwala określić jego oczekiwania i dobrać najlepszą formę pomocy
Psychoterapia indywidualna-image
Psychoterapia indywidualna
- pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej perspektywy i znaleźć dla nich rozwiązanie z pomocą wiedzy i umiejętności psychoterapeuty
Trening EEG Biofeedback-image
Trening EEG Biofeedback
- jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu.