Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Terapia grupowa


- jej celem jest poprawa funkcjonowania klienta w różnych obszarach, dzięki interakcji z innymi osobami, wsparciu grupy klient ma możliwość modyfikować swoje zachowania i uczyć się nowych. Wskazania – problemy w relacjach z innymi, zaburzenia depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, nerwice, zaburzenia osobowości.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne-image
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
- pierwsze spotkanie z psychologiem w czasie, którego prowadzony wywiad pomaga doprecyzować trudności, z jakimi boryka się klient, pozwala określić jego oczekiwania i dobrać najlepszą formę pomocy
Wsparcie w kryzysie-image
Wsparcie w kryzysie
- praca z klientem koncentruje się wokół wydarzenia wywołującego kryzys, polega na konfrontowaniu się z problemem i jego rozwiązaniu
Psychoterapia indywidualna-image
Psychoterapia indywidualna
- pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej perspektywy i znaleźć dla nich rozwiązanie z pomocą wiedzy i umiejętności psychoterapeuty