Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Szkolenia

- tematyka szkoleń głównie z zakresu pracy z młodzieżą - zagrożenia w świecie nastolatków: zachowania suicydalne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, cyberprzemoc, agresja, psychopatologia - ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno buntownicze, warsztaty dotyczące technik pracy z młodzieżą, z rodzicami.

Zajęcia profilaktyczne-image
Zajęcia profilaktyczne
- prowadzenie zajęć poprzedza diagnoza skali problemu, co pozwala na dostosowanie zakresu poruszanych na zajęciach treści oraz doboru metod
Diagnoza psychologiczna-image
Diagnoza psychologiczna
jej celem jest poznanie i opis cech osobowości, temperamentu, stanów psychicznych człowieka, określenie potencjału intelektualnego, funkcjonowania pamięci, odkrywanie mocnych stron i deficytów
Superwizja-image
Superwizja
- spotkania z pracownikami w małych grupach, może dotyczyć omawiania pracy zespołu - aktualne trudności wynikające z wzajemnych relacji, sposobu zarządzania etc. lub omawiania przypadków