Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Superwizja- spotkania z pracownikami w małych grupach, może dotyczyć omawiania pracy zespołu - aktualne trudności wynikające z wzajemnych relacji, sposobu zarządzania etc. lub omawiania przypadków.

Szkolenia-image
Szkolenia
- tematyka szkoleń głównie z zakresu pracy z młodzieżą: zachowania suicydalne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, cyberprzemoc, agresja, psychopatologia - ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno buntownicze, warsztaty dotyczące technik pracy z młodzieżą, z rodzicami.
Diagnoza psychologiczna-image
Diagnoza psychologiczna
- jej celem jest poznanie i opis cech osobowości, temperamentu, stanów psychicznych człowieka, określenie potencjału intelektualnego, funkcjonowania pamięci, odkrywanie mocnych stron i deficytów
Terapia grupowa-image
Terapia grupowa
- jej celem jest poprawa funkcjonowania klienta w różnych obszarach, dzięki interakcji z innymi osobami, wsparciu grupy klient ma możliwość modyfikować swoje zachowania i uczyć się nowych