Adres: ul. Na Błonie 15/8, Kraków 30-147   +48 501 268 722

Trening EEG Biofeedback

- jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Człowiek staje się bardziej świadomy stanu swojego ciała i umysłu. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Wskazania – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, trudności z koncentracją i pamięcią, dysleksja rozwojowa, pobudzenie psychoruchowe, stany depresyjne, stres, napięcie, lęk.

Zajęcia profilaktyczne-image
Zajęcia profilaktyczne
- prowadzenie zajęć poprzedza diagnoza skali problemu, co pozwala na dostosowanie zakresu poruszanych na zajęciach treści oraz doboru metod
Wsparcie w kryzysie-image
Wsparcie w kryzysie
- praca z klientem koncentruje się wokół wydarzenia wywołującego kryzys, polega na konfrontowaniu się z problemem i jego rozwiązaniu
Psychoterapia indywidualna-image
Psychoterapia indywidualna
- pozwala przyjrzeć się swoim problemom z innej perspektywy i znaleźć dla nich rozwiązanie z pomocą wiedzy i umiejętności psychoterapeuty